Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Anbudsinfordran om Multipelt ramavtal om konsekvensbedömning, utvärdering och ut...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publiceringsdatum i TED:
21/06/2019
Sista anbudsdag:
30/07/2019
Status:
Stängd
Information
HOME/2018/ISFB/PR/EVAL/0017
Anbudsinfordran om Multipelt ramavtal om konsekvensbedömning, utvärdering och utvärderingsrelaterade tjänster inom området migration och inrikes frågor
Syftet med kontraktet är att tillhandahålla GD Migration och inrikes frågor, men också andra kommissionsavdelningar liksom organen inom inrikes affärer (European Police Office (EUROPOL), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-LISA), Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA - [ECNN]) med lämpliga evidensbaserade tjänster av intellektuell art för att stödja bedömningen av dess påverkan, utvärdering och utvärderingsrelaterade aktiviteter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
79000000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
21/06/2019 00:00
30/07/2019 16:00
01/08/2019 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Ramavtal om konsekvensbedömning, utvärdering och utvärderingsrelaterade tjänster inom området migration
Syftet med avtalet är att tillhandahålla GD Hem, men också andra avdelningar, liksom organen inom inrikes frågor, med lämpliga evidensbaserade tjänster av intellektuell art för att stödja bedömningen av dess påverkan, utvärdering och utvärderingsrelaterade aktiviteter inom området migration.— Möjligt ämne för en utvärdering inom migrationsområdet: Befintlig lagstiftning, Strategier och aktionsplaner, EU-organ och nätverk, såsom European Migration Network, finansiella program, såsom Asylum, Migration and Integration Fund eller annat finansieringsprogram som förvaltas av GD Migration och inrikes frågor och organen, aktuella storskaliga IT-system som SIS, VIS och framtida IT-system, och mer generella databaser på EU-nivå,— möjliga initiativ som kan bli föremål för påverkansbedömning inom migrationsområdet: Förslag till ny lagstiftning eller ändringar av nuvarande lagstiftning inklusive däri genomförande och delegerade akter, förslag för icke rättsliga initiativ som befäster framtida politik,, genomförande åtgärder (t.ex. frågor för kommittéförfarandet), som sannolikt har betydande effekt. Andra utvärderingsrelaterade tjänster innefattar specifik forskningsaktivitet som ska stödja utvärderingsaktivitet avseende GD Migration och inrikes frågor inom området migration,som rapporter om genomförande av lagstiftningsinstrument, genomförbarhetsstudier, övningar för datainsamling, rådfrågning av intressenter, kvantifiering och kostnader för politiska alternativ, definition av metodologiska ramverk, etc.
Del 2
Ramavtal om konsekvensbedömning, utvärdering och utvärderingsrelaterade tjänster inom området migration
Syftet med avtalet är att tillhandahålla GD Hem, men också andra avdelningar, liksom organen inom inrikes frågor, med lämpliga evidensbaserade tjänster av intellektuell art för att stödja bedömningen av dess effekt, utvärdering och utvärderingsrelaterade aktiviteter inom området migration.Följande interventioner kan bli föremål för en utvärdering inom området säkerhet:— Befintlig lagstiftning, strategier och handlingsplaner,— EU-organ och nätverk,— Finansiella program, såsom fonden för inre säkerhet eller något annat finansiellt program som leds av GD Migration och inrikes frågor och byråerna,— Aktuella storskaliga IT-system, som SIS, inklusive framtida IT-system, och annat inom generella databassystem på EU-nivå (såsom passageraruppgifter (PNR) och avancerad passagerarinformation (API).Följande initiativ kan bli föremål för en utvärdering inom området säkerhet:— Förslag på ny lagstiftning eller ändringar i befintlig lagstiftning inklusive vid behov genomförande och delegerade akter,— Förslag på icke rättsliga initiativ som bestämmer framtida politik,— Genomförandeåtgärder (t.ex- ‘kommittéförslag’) som sannolikt har betydande inverkan.Annan utvärdering relaterad till tjänster inbegriper särskild forskningsverksamhet som är ämnad att stödja utvärderingsverksamhet inom säkerhetsområdet, som rapporter om genomförande av lagstiftande instrument, genomförbarhetsstudier inbegripet studier om alternativ för informationsteknologi relaterad till politik, industri- och marknadsstudier, datainsamlingsövningar, kvantifiering- och kostnadsberäkning avseende politikalternativ, bestämning av metodologiska ramverk, etc.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 118-288651
Meddelande om upphandling
21/06/2019 00:00