Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till utveckling av harmoniserade europeiska redovisningsstandarder för den ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
09/07/2019
Sista anbudsdag:
02/09/2019
Status:
Stängd
Information
ESTAT/C/2019/013
Stöd till utveckling av harmoniserade europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn
Syftet med denna anbudsinfordran är:— Att tillhandahålla stöd till Eurostat vid utarbetandet av framtida specifika europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och/eller den tillhörande vägledningen för genomförande inom EU,— Att utföra helpdesk-tjänster till förmån för Eurostat vid utarbetandet av analyser avseende specifika frågor som rör finansiell redovisning och konsekvensbedömning, till stöd för införandet av periodiserad redovisning i medlemsstaterna och utvecklingen av europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.Arbetet kan kräva ett nära samarbete med nationella myndigheter som ansvarar för redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, nationella statliga redovisningsmyndigheter och andra nationella och internationella intressenter såsom finansministerier, revisionsrätten i medlemsstaten (Member State – MS) etc.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79330000
LU00
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
09/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 130-317852
Meddelande om upphandling
09/07/2019 00:00