Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stödprogram för att bistå EIB:s förmedlade låneoperationer för små och ...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
28/05/2019
Sista anbudsdag:
23/10/2019
Status:
Stängd
Information
AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
Tekniskt stödprogram för att bistå EIB:s förmedlade låneoperationer för små och medelstora investeringar i jordbruksbaserade livsmedelssektorn för att integrera småbrukare
Det övergripande syftet med detta Tekniska stödprogram är att främja åtkomst till finansiering avseende jordbrukssektorn genom att höja FI:s kapacitet till bedömning, utförande och övervakning av investeringsprojekt på lång sikt i respektive värdekedja.Ett övergripande syfte som är tillämpligt på all typ av aktivitet som förutses i detta TA-program är att underlätta tillämpning av EIB-finansiering på ett effektivt, ansvarsfullt och hållbart sätt, i överensstämmelse med Bankens normer och krav, särskilt inom området för berättigande avseende jordbruksbaserade livsmedelssektorn och miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
66100000
FG17
00
Milstolpar
28/05/2019 00:00
23/10/2019 23:59
01/07/2019 23:59
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 102-245886
Meddelande om upphandling
28/05/2019 00:00