Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Juridisk stöd och representation vid rättstvister inför unionens och nationella ...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
20/05/2019
Sista anbudsdag:
19/06/2019
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/LA/2019/02
Juridisk stöd och representation vid rättstvister inför unionens och nationella domstolar
Efsa lanserar en öppen anbudsinfordran som avser tillhandahållande av tjänster avseende stöd före och i samband med rättstvister, representation inför den behöriga domstolen eller tribunalen och eventuellt ytterligare rättsligt stöd.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
79110000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Italiensk lagstiftning Juridiskt stöd och representation inför alla italienska domstolar i ärenden som väckts inom ramen för EFSA:s verksamhet. Detta kan bland annat omfatta lokal arbetsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt och skatterätt.
Del 2 EU:s livsmedelslagstiftning Juridiskt stöd och representation inför de behöriga domstolarna i ärenden som väckts inom ramen för EFSA:s verksamhet som rör dess kärnverksamhet, enligt definitionen i artikel 22 i förordning (EG) nr 178/2002 och relevanta EU-rättsakter.
Del 3 EU:s tjänsteföreskrifter Juridiskt stöd och representation inför de behöriga domstolarna i ärenden som väckts i samband med implementeringen av EU:s tjänsteföreskrifter.
Del 4 EU:s institutionella rätt Juridiskt stöd och representation inför de behöriga domstolarna i ärenden som väckts i samband med implementeringen av EU:s institutionella lagstiftning, inklusive EU-förordningen om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EU:s budgetförordning, EFSA:s interna regler eller annan tillämplig bestämmelse eller annat rättsligt instrument.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 096-231066 Meddelande om upphandling 20/05/2019 00:00