Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genusmedveten språkgranskning på engelska och andra EU-språk
Upphandlande myndighet:
European Institute for Gender Equality
Publiceringsdatum i TED:
23/05/2019
Sista anbudsdag:
02/07/2019
Status:
Stängd
Information
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Genusmedveten språkgranskning på engelska och andra EU-språk
Det övergripande syftet är att säkerställa att Eiges publikationer och/eller hemsidetexter är genusmedvetna, tydliga, lätta att läsa och relevanta för politiker och icke-experter, oavsett om de är på engelska eller på andra språk.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
73210000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Genusmedveten språkgranskning på engelska Tydligt, kort och relevant innehåll är viktigt för att stötta bättre underbyggt och evidensbaserat beslutsfattande av politiker och andra huvudintressenter för att uppnå jämställdhet mellan könen. Syftet med del 1 är att bistå Eige i utvecklingen av publikationer som uppnår detta krav.
Del 2 Genusmedveten språkgranskning på andra språk än engelska Syftet är att bistå Eige med språkkvalitetssäkring för publikationer eller hemsidetexter på andra språk än engelska och säkerställa att det genusmedvetna språket i måltexten motsvarar den ursprungliga engelska texten.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 114-278777 Rättelse 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Meddelande om upphandling 23/05/2019 00:00