Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stödtjänster med anknytning till deltagande i eller anordnande av evenemang och ...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
05/06/2019
Sista anbudsdag:
05/07/2019
Status:
Stängd
Information
EEA/COM/19/002
Stödtjänster med anknytning till deltagande i eller anordnande av evenemang och utställningar till förmån för Europeiska miljöbyrån (2 delar)
Europeiska miljöbyrån (EEA) avser upprätta ramavtal för tjänster för var och en av de 2 delarna med tjänsteleverantörer, som kommer att tillhandahålla stöd till EEA vid anordnande av evenemang och utställningar i syfte att nå de mål som har formulerats i kommunikationsramverket.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
79956000
Villkor för deltagande
I enlighet med avsnitt 2.2.1) i förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/06/2019 00:00
05/07/2019 14:00
08/07/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Stöd vid deltagande i eller anordnande av evenemang
Den framtida uppdragstagaren kommer i vanliga fall att delta i planeringen av möten inför kommande evenemang, ge kreativa synpunkter och råd samt föreslå alternativa tekniska/logistiska lösningar och, om nödvändigt, tillhandahålla kostnads- och tidsberäkningar.De förberedande verksamheterna relaterade till evenemangsdeltagare kan innefatta utarbetande och utskick av inbjudningar och bakgrundsmaterial såsom mötesprogram, konferenshandlingar, presentationer som lämnats in i förväg, handelsvaror, etc., samt stöd vid förregistreringen och tillhörande verksamheter.Uppgifter relaterade till evenemangslokaler kan innefatta bokning och tekniska förberedelser, och i vissa fall kontakt och uppföljning med underleverantörer såsom leverantörer av audiovisuella tjänster, catering och säkerhetstjänster. Uppdragstagaren kan uppmanas att stödja EEA med tillhandahållande av personal för registrering på plats och informationspunkter så länge evenemanget pågår och, om nödvändigt, hjälpa deltagare med praktiska problem. Uppdragstagaren ska även ha förmåga att stödja EEA i utvärderingen av evenemang med hjälp av undersökningar och andra verktyg.
Del 2
Stöd vid deltagande i eller anordnande av utställningar
Den framtida uppdragstagaren kan uppmanas att delta i planeringen av möten inför kommande utställningar, ge kreativa synpunkter och råd samt föreslå alternativa tekniska/logistiska lösningar och, om nödvändigt, tillhandahålla kostnads- och tidsberäkningar.Uppdragstagarens förberedande uppgifter kommer att innefatta utarbetande av kreativa förslag och framställning av affischer och andra former av visningsobjekt, flygblad, informationsblad och annat material, transport till lokalen och montering på plats, och likaså nedmontering av visningsobjekt och samordning av returtransport av material efter utställningen.Förberedelser inför utställningar kommer även att innefatta kontakt med tekniska arrangörer, bokning av utställningslokaler, hyra av möbler, datorer och audiovisuell utrustning, elektricitet, catering, försäkringar och andra tjänster efter behov.På utställningar kan personalstöd innefatta tillhandahållande av stödpersonal som kan hantera praktiska och underhållsmässiga uppgifter. Stödpersonalen som tillhandahålls av uppdragstagaren förväntas dock inte svara på mer djupgående frågor från monterbesökare avseende EEA och deras produkter. Uppdragstagaren ska även ha förmåga att stödja EEA i utvärderingen av utställningar med hjälp av undersökningar och andra verktyg.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 107-260329
Meddelande om upphandling
05/06/2019 00:00