Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av avskiljningsanordningar för sanering av olja i istäckta vat...
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
05/06/2019
Sista anbudsdag:
17/07/2019
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/8/2019
Tillhandahållande av avskiljningsanordningar för sanering av olja i istäckta vatten
Det främsta målet med detta öppna förfarande är att sluta ett ramavtal för leverans av avskiljningsanordningar för utförandet av EMSA:s insatser till sjöss vid oljeförorening i istäckta vatten. Den vinnande anbudsgivaren ska leverera utrustningen, samt i tillämpliga fall även tillhandahålla tjänster för idriftsättning och utbildning.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
34930000
00
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/06/2019 00:00
17/07/2019 16:00
19/07/2019 12:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 107-260328
Meddelande om upphandling
05/06/2019 00:00