Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande, installation, utbildning och underhåll avseende ett vätskekro...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Publiceringsdatum i TED:
01/07/2019
Sista anbudsdag:
04/09/2019
Status:
Stängd
Information
JRC/GEE/2019/OP/1859
Tillhandahållande, installation, utbildning och underhåll avseende ett vätskekromatografisystem (UHPLC) med ultrahög upplösning kopplat till en kvadrupol tandemmasspektrometer
Tillhandahållande, installation, utbildning och underhåll avseende ett vätskekromatografisystem med ultrahög upplösning (Ultra High Performance Liquid Chromatography – UHPLC) kopplat till en kvadrupol tandemmasspektrometer för kvalitativ och kvantitativ analys främst av små partiklar, som ska användas inom ramen för driften av Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser (kontroll) (EURL-FA Control).
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
38000000
BE21
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
01/07/2019 00:00
04/09/2019 16:00
06/09/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 124-301876 Meddelande om upphandling 01/07/2019 00:00