Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Språkutbildning i italienska, franska, arabiska och ryska
Upphandlande myndighet:
European Training Foundation (ETF)
Publiceringsdatum i TED:
10/06/2019
Sista anbudsdag:
11/07/2019
Status:
Stängd
Information
CFT/19/ETF/0009
Språkutbildning i italienska, franska, arabiska och ryska
Denna anbudsinfordran – uppdelad i 2 delar – inleds i syfte att sluta ett ramavtal för:Del 1: Tillhandahållande av språkkurser i italienska.Del 2: Tillhandahållande av språkkurser i franska, ryska och arabiska.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
80580000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
10/06/2019 00:00
11/07/2019 10:30
12/07/2019 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Språkkurser i italienska
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Del 2
Språkkurser i franska, ryska och arabiska
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 110-267145
Meddelande om upphandling
10/06/2019 00:00