Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till kommissionen och medlemsstaterna avseende övervakning, rapportering, v...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
14/06/2019
Sista anbudsdag:
08/08/2019
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.2/SER/2019/0006
Stöd till kommissionen och medlemsstaterna avseende övervakning, rapportering, verifiering och ackreditering av EU:s utsläppshandelssystem 2020–2021
Målet är att tillhandahålla stöd till kommissionen och medlemsstaterna i genomförandet av harmoniserad och kostnadseffektiv övervakning, rapportering, verifiering och ackreditering (MRVA - Monitoring Reporting Verification and Accreditation) av EU:s utsläppshandelssystem under 2020 och 2021 (Emissions Trading System – ETS) bl a genom:— Identifiering och förslag till uppdatering av mallar, vägledning och verktyg som Kommissionen tillhandahållit som stöd till kommissionens genomförande av förordning (EU) 2018/2067 (the EU ETS Monitoring and Reporting Regulation) och kommissionens genomförande av förordning (EU) 2018/2066 (the EU ETS Accreditation and Verification Regulation), särskilt i relation till uppdateringen av fas 4 i EU ETS,— sekretariatsstöd för ett fungerande EU ETS Compliance Forum 2020 och 2021, som bygger på en effektiv plattform som tillhandahållits för diskussion och samarbete mellan EU ETS kompetenta myndigheter och kommissionen, och som främjar att EU ETS MRVA fungerar väl,— tillhandahålla stöd i samband med tillfälliga tekniska undersökningar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
90700000
00
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/06/2019 00:00
30/07/2019 16:30
01/08/2019 23:59
08/08/2019 16:00
12/08/2019 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 113-276213 Meddelande om upphandling 14/06/2019 00:00