Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende underhåll av mätutrustning för uttjänt kärnbränsl...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
02/07/2019
Sista anbudsdag:
03/09/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/E1/2019-440-11
Ramavtal för tjänster avseende underhåll av mätutrustning för uttjänt kärnbränsle (fork-detektorer) och koincidensmätningsdetektorer för undervattensbruk (för nytt MOX-bränsle)
För att fullgöra sina skyldigheter enligt kapitel VII i Euratomfördraget använder Europeiska kommissionen mätutrustning för att kontrollera kärnbränsle under vatten som en del av sina inspektionsverksamheter. Särskilda instrument som utformats för detta ändamål är de så kallade fork-detektorerna (för använt kärnbränsle) och liknande koincidensmätningsdetektorer för undervattensbruk (för nytt MOX-bränsle). Kommissionens inspektörer använder system för fork-detektorer och koincidensmätningsdetektorer för undervattensbruk i kärntekniska anläggningar över hela Europeiska unionen. För att tillämpa och säkerställa en fortsatt tillförlitlig drift av instrumenten ska ett ramavtal slutas för tjänster avseende underhåll av dessa detektorer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
38500000
00
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
02/07/2019 00:00
03/09/2019 16:00
05/09/2019 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 125-304379
Meddelande om upphandling
02/07/2019 00:00