Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Teknisk bedömning av parametrarna för transportbränslekvalitet
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
13/06/2019
Sista anbudsdag:
16/08/2019
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.4/ETU/2019/0007
Teknisk bedömning av parametrarna för transportbränslekvalitet
Direktivet om bränslekvalitet ("Fuel Quality Directive - FQD", direktiv 98/70/EG) syftar till att säkerställa en hög nivå av miljö- och hälsoskydd i fråga om bränsle som används inom vägtransport och mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, genom att minska förorening från transportsektorn, och förbättra luftkvaliteten. Det syftar också till att förbättra den inre marknadens funktion för transportbränslen och fordon genom att fastställa miniminormer för kvaliteten på transportbränslen och se till att sådant bränsle är tekniskt kompatibelt med förbränningsmotorer och efterbehandlingar. Undersökningen ska identifiera alternativ för att förbättra relevanta bestämmelser i FQD, särskilt med tanke på kopplingar till direktivet om förnybar energi (RED II - Renewable Energy Directive).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
90700000
00
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/06/2019 00:00
01/08/2019 16:30
05/08/2019 23:59
16/08/2019 16:00
19/08/2019 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 112-274089 Meddelande om upphandling 13/06/2019 00:00