Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd i genomförandet av Europeiska kommissionens femte lägesrapport om ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
02/07/2019
Sista anbudsdag:
09/08/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/C1/2019-478
Tekniskt stöd i genomförandet av Europeiska kommissionens femte lägesrapport om förnybar energi
Kontraktet syftar till att tillhandahålla tekniskt stöd vid utarbetandet av en rapport om framsteg som gjorts av EU:s 28 medlemsstater vad gäller införande av och stöd till förnybara energikällor, i enlighet med kraven i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG. Rapporten ska även innefatta övervakning av biodrivmedels hållbarhet och förändringar i indirekt landanvändning enligt artiklarna 17 och 23 ändrade genom direktiv 2015/1513.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73210000
BE10
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
02/07/2019 00:00
07/08/2019 23:59
08/08/2019 23:59
09/08/2019 16:00
12/08/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 125-304378 Meddelande om upphandling 02/07/2019 00:00