Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Dragna lärdomar för att informera integrerade strategier för renovering och mode...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
11/07/2019
Sista anbudsdag:
09/09/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/C3/2019-468/03
Dragna lärdomar för att informera integrerade strategier för renovering och modernisering av den konstruerade miljön
Den här studien ämnar identifiera lärdomar som kan dras från befintliga rättsliga och icke-rättsliga åtgärder, inklusive EPBD och relaterade verktyg (men inte begränsat till dem), för att stötta övergången till en mer hållbart konstruerad miljö och att aktivt engagera medborgare så att man uppnår den nödvändiga omvandlingen av vårt byggnadsbestånd till mer anpassat till klimatförändringar. För att kunna stötta övergången till en mer hållbart konstruerad miljö skulle det vara värdefullt att ha en bättre förståelse för byggnadspolicyers potential i allmänhet samt för EPBD och relaterade möjliggörande åtgärder i synnerhet, för att bidra till att uppnå mer omfattande policymål. Den här analysen ska beakta kompletterande EU-lagstiftning och -initiativ avseende byggnader och deras energi- eller hållbarhetsaspekter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73000000
BE
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
11/07/2019 00:00
09/09/2019 17:00
10/09/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 132-323041
Meddelande om upphandling
11/07/2019 00:00