Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rådgivningstjänster avseende företagsledning
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
05/07/2019
Sista anbudsdag:
20/09/2019
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/FIN/2019/01
Rådgivningstjänster avseende företagsledning
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är det ledande EU-organet avseende denna anbudsinfordran. Följande EU-organ ansluter till denna upphandling för BEREC-byrån, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, EU-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, SESAR JU, ---SHIFT2-RAIL JU, SRB. Anbudsinfordran syftar till att ge de deltagande EU-organen ett flerårigt block av konsulttjänster avseende företagsledning med anknytning till omvandling av företag och operativ utveckling som har relevans för förbättring av EU-organens värde, effektivitet och ändamålsenlighet.Anbudsgivarens kompetens ska täcka en hel livscykel av konsulttjänster avseende företagsledning, från strategisk analys, genom strategisk planering, till genomförande och utrullningstjänster för företagsledningspolicyer, processer och verktyg, dvs både utveckling och metodutrullning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79410000
ITH52
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/07/2019 00:00
12/09/2019 14:30
Ingen text
20/09/2019 14:30
23/09/2019 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 165-403966 Rättelse 28/08/2019 00:00
2019/S 153-375802 Rättelse 09/08/2019 00:00
2019/S 128-311695 Meddelande om upphandling 05/07/2019 00:00