Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Öppen forskning Europa – Europeiska kommissionens publiceringsplattform för öppe...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publiceringsdatum i TED:
18/07/2019
Sista anbudsdag:
09/09/2019
Status:
Stängd
Information
RTD/2019/OP/006
Öppen forskning Europa – Europeiska kommissionens publiceringsplattform för öppen forskning
Denna anbudsinfordran gäller upprättandet av en publiceringsplattform för vetenskapliga artiklar som en tjänst för stödmottagare av Horisont 2020. Plattformen ska tillhandahålla en publiceringsplats med öppen åtkomst som är kostnadsfri för stödmottagare av Horisont 2020. Plattformen ska hantera hela publiceringsprocessen, från inlämning till publicering, säkring och bevaring efter publicering, av originalartiklar som härrör från finansiering genom Horisont 2020 och som genomför ett öppet system för inbördes granskning. Den ska också hantera utkast. Publicerade artiklar och mottagna utkast kommer att vara öppet tillgängliga för alla forskare och medborgare. Anbudsgivare ombeds anpassa en befintlig lösning avseende publiceringsinfrastruktur till kraven från Europeiska kommissionen, utveckla processer och policyer för att driva plattformen som en tjänst, engagera sig i kommunikationsaktiviteter gällande plattformen samt driva tjänsten och publicera artiklar på plattformen. Upphandlingen avser ett ramavtal med en löptid på 4 år.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73200000
BE
Villkor för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av villkoren: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/07/2019 00:00
09/09/2019 15:00
11/09/2019 09:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 137-336373
Meddelande om upphandling
18/07/2019 00:00