Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Studie om vilka faktorer som främjar vittnesrapportering vid våld i nära relatio...
Upphandlande myndighet:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Publiceringsdatum i TED:
25/06/2019
Sista anbudsdag:
29/07/2019
Status:
Stängd
Information
EIGE/2019/OPER/08
Studie om vilka faktorer som främjar vittnesrapportering vid våld i nära relationer
Det övergripande syftet med studien är att bidra till ökad kunskap hos berörda beslutsfattare när det gäller hållbara och effektiva strategier i EU:s medlemsstater i syfte att förbättra situationen för vittnen, vilka kan användas för att förbättra nivån av vittnesmål om våld i nära relationer. Det specifika målet är att föreslå lösningar för framtida stöd till medlemsstater när det gäller att aktivt stödja vittnen i deras ansträngningar att motverka våld mot kvinnor, och i synnerhet våld i nära relationer inom den Europeiska unionen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73210000
LT
Villkor för deltagande
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/06/2019 00:00
29/07/2019 11:00
30/07/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 120-292808
Meddelande om upphandling
25/06/2019 00:00