Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till det europeiska nätverket av infrastrukturförvaltare (PRIME) avseende d...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publiceringsdatum i TED:
25/07/2019
Sista anbudsdag:
02/09/2019
Status:
Stängd
Information
MOVE/C3/2019-515
Stöd till det europeiska nätverket av infrastrukturförvaltare (PRIME) avseende deras verksamheter
Syftet med denna anbudsinfordran är att med kort varsel tillhandahålla Europeiska kommissionen högkvalificerad extern expertis till stöd för PRIME (det europeiska nätverket av järnvägsinfrastrukturförvaltare) i genomförandet av de verksamheter, som fastställts i artikel 7f i direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, ändrat genom direktiv (EU) 2016/2370. Uppgifterna som omfattas av anbudsinfordran kan bestå av tekniskt, analytiskt, kommunikativt och administrativt stöd inom 3 områden:1) Stöd till riktmärkning av resultatet från järnvägsinfrastrukturförvaltare.2) Tematiska studier och ad hoc-projekt med anknytning till infrastrukturförvaltning.3) Stöd vid förberedelser och kommunikation avseende evenemang.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
https://ec.europa.eu/transport/index_en
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
71311200
BE100
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
03/09/2019 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 142-348686
Meddelande om upphandling
25/07/2019 00:00