Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stödkontrakt avseende en konsekvensbedömning för ändring av Europaparlamentets o...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
27/06/2019
Sista anbudsdag:
26/08/2019
Status:
Stängd
Information
CLIMA.A.2/SER/2019/0009
Stödkontrakt avseende en konsekvensbedömning för ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Under 2017 inledde Europeiska kommissionen en utvärdering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (förordningen). Baserat på resultaten från utvärderingen, syftar detta kontrakt till att tillhandahålla en punktlig och högkvalitativ bedömningsrapport till stöd för kommissionen i konsekvensbedömningen för ändringen av förordningen. Konsekvensbedömningen kommer att presentera ett antal politiska alternativ i syfte att uppnå de specifika och operativa målen samt analysera de troliga ekonomiska, sociala, klimat- och miljömässiga effekterna av dessa alternativ, i enlighet med kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning. Den kommer bland annat att innefatta följande verksamheter: genomförande av en övergripande konsultation avseende den möjliga ändringen av förordningen och de olika alternativen, i syfte att lyssna noga till intressenter och medborgare i utarbetandet av EU-lagstiftning rörande skydd av ozonlagret.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
90700000
00
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
27/06/2019 00:00
16/08/2019 16:30
19/08/2019 23:59
26/08/2019 16:00
28/08/2019 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 122-297641 Meddelande om upphandling 27/06/2019 00:00