Uppgifter om anbudsinfordringar

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Rubrik:
Tillhandahållande av extern personal och tjänster för underhåll, support, utveck...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
03/07/2019
Sista anbudsdag:
11/10/2019
Status:
Stängd
Information
CFT-1561
Tillhandahållande av extern personal och tjänster för underhåll, support, utveckling och genomförande av paket och särskilda informationssystem hos EIB-gruppen
Denna anbudsinfordran är uppdelad i tolv (12) separata delar som var och en representerar ett särskilt tekniskt område och en särskild omfattning:Del 1: Finansiella paketDel 2: Dokumenthanteringssystem – SharePoint;Del 3: Dokumenthanteringssystem – Content Server;Del 4: Admin Suite-applikationerna;Del 5: Enterprise Service Bus (ESB) och tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented Architecture - SOA);Del 6: EIB-specifika applikationer;Del 7: Teknisk support för applikation och databaser;Del 8: Tjänster avseende affärsanalys, projektledning och testning;Del 9: Interna och externa webbplatser och applikationer;Del 10: Datalager;Del 11: Administrativt stöd.Del 12: PeopleSoftEIB kommer att teckna multipla ramavtal med upp till 5 vinnande anbudsgivare för varje del.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Finansiella paket Del 1 omfattar tjänster som avser underhåll, stöd och utveckling av EIB:s finansiella paket (off-the-shelf - färdiga) som används i finansförvaltningen, kapitalmarknaden, backoffice-utlåningen och riskhanteringsområdet.
Del 2 Dokumenthanteringssystem – SharePoint Del 2 omfattar underhåll, support och utveckling av SharePoint-applikationerna och lösningarna.
Del 3 Dokumenthanteringssystem – Content Server Del 3 omfattar tjänster med anknytning till underhåll, support och utveckling av EIB:s dokumenthanteringssystem (Content Server). De erforderliga tjänsterna är indelade i 3 kategorier, nämligen utveckling, underhåll och drift.
Del 4 Admin Suite-applikationerna Del 4 omfattar tjänster med anknytning till underhåll, support och utveckling av de specifika företagsapplikationerna vid EIB. EIB har utvecklat eller köpt in och genomfört en mängd olika applikationer baserade på lösningar såsom BMC Software Remedy, Archibus Java, Sybase, PowerBuilder, etc. Denna samling av applikationer kallas ”Admin Suite”.
Del 5 Enterprise Service Bus (ESB) och tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented Architecture - SOA) Del 5 omfattar tjänster med anknytning till underhåll, administration, support, design och utveckling av EIB:s Enterprise Service Bus (ESB) mellanprogramvara (middleware) och tjänster (integrationsplattformen), samt utvecklingen av EIB:s program tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented Architecture - SOA).
Del 6 EIB-specifika applikationer Del 6 omfattar tjänster med anknytning till underhåll, support och utveckling av bankens specifika (interna) applikationer.
Del 7 Teknisk support för applikation och databaser Del 7 omfattar supporttjänster för databaser och applikationer med anknytning till den teknik och de produkter som används av EIB, både server- och klientverktyg.
Del 8 Tjänster avseende affärsanalys, projektledning och testning Del 8 omfattar tillhandahållande av tjänster till banken inom områdena affärsanalys, projektledning och testning, omfattande standardiserade IT-tjänster och plattform.
Del 9 Interna och externa webbplatser och applikationer Del 9 omfattar tjänster med anknytning till underhåll, support och utveckling av de interna och externa webbplatserna, mobilapplikationer och applikationer hos EIB-gruppen, samtidigt som man håller sig uppdaterad om tekniska förbättringar och utveckling hos EIB-gruppen.
Del 10 Datalager Del 10 omfattar underhåll, support och utveckling av det operativa datalagret och det administrativa (admin) lagret, samt rapporteringen och gränssnitten som är kopplade till det.
Del 11 Administrativa tjänster Del 11 omfattar administrativa supporttjänster avseende upphandling, budget, kontrakt, projekt och rapportering med anknytning till externt levererade IT-tjänster.
Del 12 PeopleSoft Del 12 omfattar tjänster med anknytning till underhåll, support och utveckling av bankens programsvit PeopleSoft. De erforderliga tjänsterna är indelade i 3 kategorier, nämligen utveckling, underhåll och drift.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 172-418764 Rättelse 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Meddelande om upphandling 03/07/2019 00:00