Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för att stödja verksamheten vid EIB:s finansiella sektor, inom och utan...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
01/07/2019
Sista anbudsdag:
12/08/2019
Status:
Stängd
Information
TA2018194 R0 FWC
Ramavtal för att stödja verksamheten vid EIB:s finansiella sektor, inom och utanför Europeiska unionen
EIB lanserar ett anbudsförfarande (öppet förfarande) i syfte att inrätta multipla ramavtal (Framework Agreements - FWA) med specialiserade konsulter för att stödja EIB, särskilt dess avdelning för rådgivningstjänster, i samarbete med verksamhets- och projektdirektoratet, för att tillhandahålla rådgivningstjänster till finansförmedlare inom områdena små och medelstora företag (SMF) och finansiering av medelstora företag och finansiering av klimatåtgärd.Den totala budgeten för denna ram skulle uppgå till cirka 50 000 000 EUR under 4-årsperiod.Ramavtalet (Framework Agreement – FWA) består av 2 delar. Dessa kommer främst att omfatta följande områden:– Del 1: Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.– Del 2: Finansiering av klimatåtgärd.Fullständig information om projektets omfattning finns i förfrågningsunderlaget.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
66171000
Milstolpar
01/07/2019 00:00
12/08/2019 19:00
19/08/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag
All upphandlingsrelaterad information finns i instruktionen till anbudsgivare (Instruction to Tenderers - ITT).Se till att noggrant läsa instruktionen för anbudsgivare. Eftersom detta är ett öppet anbudsförfarande ska anbuden innehålla en intresseanmälan, ett tekniskt anbud och ett finansiellt anbud.Samtliga tilldelningskriterier och utvärderingsinformation finns i förfrågningsunderlaget (Terms of Reference - ToR).
Del 2
EIB:s stödinstrument för klimatåtgärder (Climate Action Support Facility - CASF)
All upphandlingsrelaterad information finns i instruktionen till anbudsgivare (Instruction to Tenderers - ITT).Se till att noggrant läsa instruktionen för anbudsgivare. Eftersom detta är ett öppet anbudsförfarande ska anbuden innehålla en intresseanmälan, ett tekniskt anbud och ett finansiellt anbud.Samtliga tilldelningskriterier och utvärderingsinformation finns i förfrågningsunderlaget (Terms of Reference - ToR).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 124-301869
Meddelande om upphandling
01/07/2019 00:00