Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Anordnande av evenemang
Upphandlande myndighet:
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Publiceringsdatum i TED:
23/07/2019
Sista anbudsdag:
30/08/2019
Status:
Stängd
Information
FCH / Contract 243
Anordnande av evenemang
FCH 2 JU lanserar ett öppet anbudsförfarande för att upprätta ett ramavtal med en tjänsteleverantör, som ska hantera anordnandet av evenemang och tillhandahålla kommunikationstjänster. I samband med detta kontrakt kan en händelse samla mellan 50 och 500 deltagare och kan ta flera typer: årligt möte för intressenter, programgranskningsdagar, FCH 2 JU utmärkelser, informationsdagar, workshops.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.fch.europa.eu/page/procurements
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79952000
BE
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/07/2019 00:00
30/08/2019 17:00
03/09/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 140-343567
Meddelande om upphandling
23/07/2019 00:00