Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av och åtkomst till sjöfartsuppgifter och information för icke...
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
18/07/2019
Sista anbudsdag:
21/08/2019
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/20/2019
Tillhandahållande av och åtkomst till sjöfartsuppgifter och information för icke kommersiellt bruk
Syftet med dessa kontrakt är att tillhandahålla och historisk och nutida sjöfartsinformation och uppgifter för icke-kommersiellt bruk, eftersom databehandling samt hämtning och analys av data är väsentligt för att möjliggöra för kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sin verksamhet och för att utvärdera effektivitet och lönsamhet i befintliga åtgärder.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
72320000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/07/2019 00:00
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Fartygstrafik, hamnidentifiering och relaterade fartygsdetaljer
Denna del inbegriper data med anknytning till fartygstrafik (anlöpningar, kajplats och transiteringar) hamnidentifikation och fartygsdetaljer vid tiden för förflyttning för att få hjälpande information vid tillfället för fartygets aktivitet. Exakt data-element sker modul för modul (från modul a. till modul b.). Varje gång endast koder tillhandahålls för ett informationsområde (t ex IMO-bolag, kod för fartygstyp) behövs dekoderingstabeller för att förstå innebörden i informationen.
Del 2
Fartygs livscykel
Denna del ska behandla data med anknytning till fartygsdetaljer och historiska fartygsdetaljer, rederidetaljer och historiska rederidetaljer angående fartyg, olyckor i rederiverksamhet, PSC-inspektioner och dit hörande brister, bunkring och reparationer och/eller upprustningar (om tillgängliga), yrkesutbildningsinspektioner (om tillgängliga) fartygsmotordetaljer, fartygsutrustning, nybyggnation och demolering, ett online-tecknande för användare i EMSA som tillåter snabbåtkomst till de senaste uppdateringarna och en licens som garanterar visualiserings-rättigheter för fartygsdetaljer och fartygsmotordetaljer i andra EMSA-applikationer (modul a.till g.).
Del 3
Fartygsinformation
Denna del ska täcka skräddarsydda produkter och åtkomst till sjörelaterade applikationer som tillhandahåller information om verksamhet avseende fartygsbunkring och transport av dagligvaror till sjöss, inbegripet oljetankers (modul a. och b.).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 137-336355
Meddelande om upphandling
18/07/2019 00:00