Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Uttagning av konsulter för genomförande av verksamhetsrelaterade bedömningar och...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Publiceringsdatum i TED:
22/07/2019
Sista anbudsdag:
18/09/2019
Status:
Stängd
Information
Call 2019 ECFIN 004/D
Uttagning av konsulter för genomförande av verksamhetsrelaterade bedömningar och deltagande i undersökningar om offentliga utgifter och finansiell ansvarsskyldighet
Inom ramen för en verksamhetsrelaterad bedömning kommer uppdragstagaren att ombes att analysera den rättsliga ramen, administrativa förfaranden och finansiella flöden på de administrativa organ som förvaltar EU-medel i de länder som erhåller makroekonomiskt stöd. Uppdragstagaren kan också komma att ombes att delta i en undersökning om offentliga utgifter och ekonomisk ansvarighet (Public Expenditure and Financial Accountability – PEFA) som syftar till att bedöma hur väl systemet för förvaltning av offentliga finanser fungerar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79900000
BE1
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
22/07/2019 00:00
Ingen text
Ingen text
18/09/2019 16:00
19/09/2019 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 139-341345 Meddelande om upphandling 22/07/2019 00:00