Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till det förberedande arbetet för åtgärder avseende ekodesign och energimär...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
20/09/2019
Sista anbudsdag:
24/10/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/C3/2019-467/04
Stöd till det förberedande arbetet för åtgärder avseende ekodesign och energimärkning inbegripet däckmärkning
Artikel 18 i direktivet fastställer att ”Kommissionen ska se till att den vid genomförandet av sina uppgifter, när det gäller varje genomförandeåtgärd, eftersträvar ett väl avvägt deltagande av företrädare för medlemsstaterna och alla produktens eller produktgruppens relevanta intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små och medelstora företag, hantverksföretag, fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, importörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer”.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
73000000
Villkor för deltagande
Milstolpar
20/09/2019 00:00
22/10/2019 23:59
23/10/2019 23:59
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Icke-statliga konsumentorganisationer: intressentrepresentation Syftet med kontraktet är att under en period på 3 år från det att kontraktet träder i kraft säkerställa att europeiska konsumentorganisationers och icke-statliga miljöorganisationers åsikter är väl representerade i den förberedande process som ska leda till genomförandeåtgärder och granskningar av dessa i enlighet med direktivet om ekodesign och energimärkning inbegripet bedömningen av frivilliga avtal, både i studiefasen, i samrådsforumet för ekodesign och energimärkning, och därefter, i tillämpliga fall.Detta ska även täcka de förberedande processerna och granskningsprocesserna avseende relaterade politiska medel, i synnerhet förordningen om märkning av däck.Slutligen är målet med kontraktet att säkerställa att konsumenter och icke-statliga miljöorganisationer, som är närmast konsumenterna och medborgarna, tillhandahåller ändamålsenlig och skräddarsydd information till dessa målgrupper avseende specifika politiska åtgärder för EU-produkters energieffektivitet och avseende deras effekter och fördelar.
Del 2 Icke-statliga miljöorganisationer: intressentrepresentation Syftet med kontraktet är att under en period på 3 år från det att kontraktet träder i kraft säkerställa att europeiska konsumentorganisationers och icke-statliga miljöorganisationers åsikter är väl representerade i den förberedande process som ska leda till genomförandeåtgärder och granskningar av dessa i enlighet med direktivet om ekodesign och energimärkning inbegripet bedömningen av frivilliga avtal, både i studiefasen, i samrådsforumet för ekodesign och energimärkning, och därefter, i tillämpliga fall.Detta ska även täcka de förberedande processerna och granskningsprocesserna avseende relaterade politiska medel, i synnerhet förordningen om märkning av däck.Slutligen är målet med kontraktet att säkerställa att konsumenter och icke-statliga miljöorganisationer, som är närmast konsumenterna och medborgarna, tillhandahåller ändamålsenlig och skräddarsydd information till dessa målgrupper avseende specifika politiska åtgärder för EU-produkters energieffektivitet och avseende deras effekter och fördelar.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 182-442066 Meddelande om upphandling 20/09/2019 00:00