Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av webbtjänster
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Publiceringsdatum i TED:
31/07/2019
Sista anbudsdag:
03/10/2019
Status:
Stängd
Information
F-SE-19-T01
Tillhandahållande av webbtjänster
Föremålet för denna anbudsinfordran är tillhandahållande av webbtjänster till Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), inbegripet analys, design och programvaruutveckling.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
72200000
Milstolpar
31/07/2019 00:00
03/10/2019 17:00
09/10/2019 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av intranättjänster
De tjänster som ska tillhandahållas i denna del omfattar programvaruutveckling och underhåll relaterat till FRA:s intranät.
Del 2
Tillhandahållande av internettjänster
De tjänster som ska tillhandahållas i denna del omfattar utveckling och underhåll av internetbaserade applikationer, som den upphandlande myndighetens webbplats och andra webbapplikationer som finns tillgängliga för allmänheten/intressenter.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 177-429652
Rättelse
13/09/2019 00:00
2019/S 146-358671
Meddelande om upphandling
31/07/2019 00:00