Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utveckling av en populationsmodell och en adaptiv förvaltningsmodell för jakt på...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
18/07/2019
Sista anbudsdag:
02/09/2019
Status:
Stängd
Information
ENV.D.3/SER/2019/0021
Utveckling av en populationsmodell och en adaptiv förvaltningsmodell för jakt på turturduvan (streptopelia turtur)
Den europeiska turturduvan (streptopelia turtur) är skyddad genom direktivet om bevarande av vilda fåglar (2009/147/EG). Jakt på fågeln är tillåten enligt nationell lagstiftning i 10 medlemsstater. Vid godkännande av jakt måste medlemsstaterna se till att detta är förenligt med kraven i artiklarna 2 och 7 i direktivet. En ny handlingsplan (EU/internationellt) för turturduvan godkändes i maj 2018 (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/20181002%20Final_draft_European%20TurtleDove.pdf). Handlingsplanen identifierar följande 3 huvudsakliga hot mot arten:1) Förlorad livsmiljö.2) Olagligt dödande och otillåtna fällor.3) ohållbara jaktnivåer.Kontraktets syfte är att upprätta en modell för adaptiv jaktförvaltning för varje migrationsväg i enlighet med åtgärd 3.2.1 i handlingsplanen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
90700000
00
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Milstolpar
18/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 137-336371
Meddelande om upphandling
18/07/2019 00:00