Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Hur mycket biologisk mångfald omfattar Natura 2000?
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
28/05/2014
Sista anbudsdag:
14/07/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.3/ETU/2014/0019.
Hur mycket biologisk mångfald omfattar Natura 2000?
Medan EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv inbegriper ett formkrav för att medlemsstater ska skydda och förvalta Natura 2000-områden för ett begränsat antal arter och habitattyper ”av gemenskapsintresse” finns det starka indicier på att skyddskraven gynnar ett mycket större antal arter och eventuellt även en betydande del av hela biologiska mångfalden av arter inom EU:s territorium. Det finns dock för närvarande inte någon undersökning eller några uppgifter som skulle göra det möjligt att kvantifiera Natura 2000:s paraplyeffekt.Målet med detta undersökningskontrakt är därför att tillhandahålla kvantifierad information med avseende på andel arter som förväntas gynnas påtagligt av kraven på skydd och förvaltning av Natura 2000-områden i enlighet med EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv.Den data som kommer att tillhandahållas inom ramen för denna undersökning kommer att kunna användas på ett antal nyttiga praktiska vis.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
28/05/2014 00:00
Ingen text
14/07/2014 16:00
28/07/2014 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 102-177723 Meddelande om upphandling 28/05/2014 00:00