Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Vakttjänster och brandsäkerhetstjänster för byggnaderna tillhörande Europeiska u...
Upphandlande myndighet:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publiceringsdatum i TED:
26/07/2019
Sista anbudsdag:
Ingen text
Status:
Öppna
Information
COJ-PROC-19/010
Vakttjänster och brandsäkerhetstjänster för byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol och Europeiska åklagarmyndigheten samt en kvalitetsbedömning för nämnda tjänster och rådgivning gällande skydd och säkerhet
Vakttjänster och brandsäkerhetstjänster för nuvarande och framtida byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol och Europeiska åklagarmyndigheten samt en kvalitetsbedömning för nämnda tjänster och rådgivning gällande skydd och säkerhet.Syftet med kontraktet är följande:- del 1: operativ förvaltning av skydd och säkerhet.- del 2: bedömning och övervakning av genomförandet och kvaliteten avseende de tjänster som tillhandahålls av uppdragstagaren för del 1; rådgivning gällande skydd och säkerhet.
Tjänster
Begränsad
Öppna
Markerad
79713000
Milstolpar
26/07/2019 00:00
Ingen text
Ingen text
Ingen text
29/08/2019 17:00
Ingen text
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Vakttjänster och brandsäkerhetstjänster för byggnaderna tillhörande den upphandlande myndigheten Operativ skydds- och säkerhetsförvaltning av byggnader som nyttjas av eller kommer att nyttjas av Europeiska unionens domstol (CJEU) och Europeiska åklagarmyndigheten. Tjänsterna innefattar olika typer av tjänster, inklusive förvaltning av skydds- och säkerhetscentralen (PCS/PCI), stationära och mobila vakttjänster, mobila patruller, beväpnat skydd av byggnader och VIP-personer, passerkontroll, välkomst- och receptionstjänster, ackreditering, övervakning av byggarbetsplatser, videoövervakning och säkerhetstjänster, i synnerhet brandsäkerhet och akutsjukvårdstjänster, administrativt arbete (pressöversikter, etc.) och utbildning.
Del 2 Bedömning av kvaliteten på de vakttjänster och brandsäkerhetstjänster som tillhandahålls av uppdragstagaren för del 1, och rådgivning avseende frågor som rör skydd och säkerhet Bedömning och övervakning av genomförandet och kvaliteten avseende de tjänster som tillhandahålls av uppdragstagaren för del 1.Tjänsterna innefattar tjänster avseende bedömning av tjänstekvalitet, och rådgivning avseende frågor som rör skydd och säkerhet, studier, underrättelseinhämtning genom öppna källor (Open Source Intelligence - OSINT), särskilda administrativa arbetsuppgifter (landsfiler, kommunikation av krissituationer, etc.).
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 143-350785 Meddelande om upphandling 26/07/2019 00:00