Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster för Copernicus landmiljöövervakningstjänster – tillverknin...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
22/07/2019
Sista anbudsdag:
23/09/2019
Status:
Stängd
Information
EEA/DIS/R0/19/012
Ramavtal för tjänster för Copernicus landmiljöövervakningstjänster – tillverkning av CLC+-stam, inklusive raster- och vektorprodukter baserade på satellitdata från 2017, 2018 och 2019
Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal med en ekonomisk aktör som omfattar tillverkningen av den så kallade “CLC+-stammen”, som innefattar ett paket av raster- och vektorprodukter, framför allt baserade på satellitbildsmaterial från Copernicus Sentinel från 2017, 2018 och 2019. CLC+-stammen ska vara den första komponenten i installationen av CLC+-paketet av produkter och tjänster, vilket består av:— CLC+ backbone,— CLC+ core,— CLC+ instances,— CLC+ legacy.Dessa komponenter ska installeras stegvis enligt ett koncept som utvecklats av experter i EAGLE-gruppen vid europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (European environment information and observation network – Eionet) och sammanföras genom en djupgående konsultation med intressenter. Alla komponenter efter CLC+stammen kommer att implementeras genom efterföljande öppna anbudsinfordringar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
72300000
DK01
Villkor för deltagande
Se avsnitten 2.1, 2.2.1 och 2.2.2 i förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
22/07/2019 00:00
13/09/2019 23:59
Ingen text
23/09/2019 14:00
24/09/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 139-341327 Meddelande om upphandling 22/07/2019 00:00