Uppgifter om anbudsinfordringar

Deadline for receipt of tenders has been extended until 16/09/2019 Local time: 14:00
Rubrik:
Tillhandahållande av undersökning för att förstå den asylrelaterade migrationen ...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Publiceringsdatum i TED:
02/08/2019
Sista anbudsdag:
16/09/2019
Status:
Stängd
Information
EASO/2019/734
Tillhandahållande av undersökning för att förstå den asylrelaterade migrationen (SAM)
Det specifika målet för SAM-projektet är att genomföra en storskalig undersökning av asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd, i tre europeiska länder: Belgien, Frankrike och Norge (undersökningsländer). Informationen som samlas in kommer främst att användas för att bättre förstå de pådrivande och attraherande faktorerna (”push and pull factors”), reshistorik och förväntningar på integrationen av befolkningen i mottagningscentra. Kvantitativ data och kvalitativa uppgifter kommer att samlas in direkt från den mottagna befolkningen med hjälp av ett förhandsbestämt procedur för stickprov. Det kommer att resultera i en rapport som Easo kommer att använda för interna syften.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79311000
NO / BE / FR
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
79311300
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
02/08/2019 00:00
16/09/2019 14:00
17/09/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 154-378775
Rättelse
12/08/2019 00:00
2019/S 148-363136
Meddelande om upphandling
02/08/2019 00:00