Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förstärkning av oberoende övervakning av utsläpp av växthusgaser från landverksa...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
28/05/2014
Sista anbudsdag:
14/07/2014
Status:
Stängd
Information
CLIMA.A.2/ETU/2014/0008.
Förstärkning av oberoende övervakning av utsläpp av växthusgaser från landverksamhet för publicering, jämförande och bringande till överensstämmelse av uppskattningar
Förstärkning av oberoende övervakning av utsläpp av växthusgaser från landverksamhet för publicering, jämförande och bringande till överensstämmelse av uppskattningar: Det allmänna syftet med detta kontrakt är att utarbeta ett konceptbevis för offentligt tillgängliga, omfattande och globala system för rumslig information gällande marktäcke, utsläpp från land, markanvändning och relaterade tendenser. Sådana system är avsedda att försiktigt förena uppskattningar och bakomliggande metoder, att underlätta spridning av information, att identifiera områden med kraftiga utsläpp från land och att prioritera effektiva och verkningsfulla klimatåtgärder inom jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning på global skala (mildrande och riskhantering). Denna åtgärd ska bidra till uppbyggnad av kapacitet, tillit och gemensam förståelse mellan alla parter som förbereder sina bidrag till klimatavtalet 2015 i syfte att detta ska bli fullt verksamt till 2020.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
28/05/2014 00:00
Ingen text
14/07/2014 16:00
28/07/2014 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 102-177726
Meddelande om upphandling
28/05/2014 00:00