Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Studie om den ekonomiska genomföranderamen för ett möjligt EU-barngarantisystem ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
09/08/2019
Sista anbudsdag:
20/09/2019
Status:
Stängd
Information
VT/2019/015
Studie om den ekonomiska genomföranderamen för ett möjligt EU-barngarantisystem inklusive dess finansiella stöd
Studien syftar till att fastställa en ekonomisk genomföranderam för en möjlig EU-barngaranti som är enligt kommissionens rekommendation 2013 om investeringar i barn. Det ekonomiska och finansiella ramen bör utformas enligt resultaten från den förberedande åtgärden (Preparatory actions - PA) "Studie om genomförbarheten av en barngaranti för utsatta barn". Samtidigt bör synergier och stordriftsfördelar som möjliggör en omdimensionering av 2/4 av ett garantisystem identifieras och undersökas. Det övergripande målet med denna åtgärd är alltså att förbereda en detaljerad omfattande studie som undersöker vad som skulle vara den mest kostnadseffektiva strategin för de behöriga myndigheterna att i praktiken förverkliga en sådan barngaranti för alla barn som är utsatta för fattigdom i EU. Denna studie bör syfta till att tillhandahålla en grundlig ekonomisk och finansiell analys av utformningen, genomförbarheten, styrningen och implementeringen av ett eventuellt framtida barngarantisystem i alla EU-medlemsstater.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Villkor för deltagande
Se förfrågningsunderlagen.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
09/08/2019 00:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 153-375821
Meddelande om upphandling
09/08/2019 00:00