Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Pilotprojekt för att utvärdera och hantera förekomst av lindan och hexaklorcyklo...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
30/07/2019
Sista anbudsdag:
30/09/2019
Status:
Stängd
Information
ENV.D.1/ETU/2019/0023
Pilotprojekt för att utvärdera och hantera förekomst av lindan och hexaklorcyklohexan (HCH) i Europeiska unionen
Europaparlamentet har gett kommissionen i uppdrag att förvalta detta pilotprojekt för att förbättra kunskapen om hantering av avfall och förorening med lindan och hexaklorocyklohexan (HCH) i EU. Kontraktet har två syften. Det ena är att bistå Europeiska kommissionen genom att sammanställa en detaljerad inventering av produktionsanläggningar, lagringsplatser för avfall, deponier och behandlingsstationer för lindan och hexaklorocyklohexan i EU. Det andra är att bistå offentliga myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå, som har att hantera problem med lindan och hexaklorocyklohexan, och att erbjuda dem stöd, expertis, rådgivning och konsultation.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
90700000
00
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Milstolpar
30/07/2019 00:00
30/09/2019 16:00
02/10/2019 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 145-355940 Meddelande om upphandling 30/07/2019 00:00