Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Säkerhetstjänster till Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska centrumet för...
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
06/08/2019
Sista anbudsdag:
25/09/2019
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/25/2019
Säkerhetstjänster till Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Syftet med föreliggande upphandling är att teckna 2 kontrakt med samma uppdragstagare för tillhandahållande av säkerhetstjänster och tillhörande tjänster i lokalerna tillhörande Emsa och EMCDDA i Lissabon.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
79710000
Villkor för deltagande
Inte tillämpligt
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
06/08/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Säkerhetstjänster för Europeiska sjösäkerhetsbyrån Upphandlingen är uppdelad i 2 delar och kommer att resultera i tilldelning av 2 separata kontrakt, 1 per del. Kontraktet (ramavtalet för tjänster) för del 1 kommer att tecknas mellan den utvalda uppdragstagaren och Emsa. Båda delarna ska tilldelas en och samma uppdragstagare. Anbudsgivare ska således lämna anbud för del 1 och 2.
Del 2 Säkerhetstjänster till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Upphandlingen är uppdelad i 2 delar och kommer att resultera i tilldelning av 2 separata kontrakt, 1 per del. Kontraktet (tjänstekontraktet) för del 2 kommer att tecknas mellan den utvalda uppdragstagaren och EMCDDA. Båda delarna ska tilldelas en och samma uppdragstagare. Anbudsgivare ska således lämna anbud för del 1 och 2.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 150-368495 Meddelande om upphandling 06/08/2019 00:00