Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Anordnande av utbildning för små och medelstora företag om konsumenternas rättig...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publiceringsdatum i TED:
02/09/2019
Sista anbudsdag:
30/09/2019
Status:
Stängd
Information
JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
Anordnande av utbildning för små och medelstora företag om konsumenternas rättigheter
Syftet med kontraktet är att fortsätta framtagning och anordnande av utbildning om konsumenternas rättigheter för små och medelstora företag. Det övergripande målet för projektet (utbildning av små och medelstora företag), ska uppnås genom ett skiktat (lager på lager) tillvägagångssätt. En (1) "ledande tränare" per medlemsstat, som valts ut på grundval av sin kunskap om konsumentlagstiftning och erfarenhet av vuxenutbildning, ska utbilda "lokala utbildare" (t ex företrädare för små och medelstora företag). Dessa ska i sin tur erbjuda utbildning till små och medelstora företag. Utbildningsmaterial ska erbjudas online på webbplatsen "Consumer Law Ready" (5 moduler om viktiga handlares skyldigheter som utgår från konsumentlagstiftning, och är anpassade till medlemsstaternas nationella regler; utbildningshandbok). Små och medelstora företag kan ställa frågor och ta del av de vanligaste frågorna. De som deltar i utbildningar kan få ett deltagarintyg efter att de framgångsrikt genomfört ett online-test.Uppstartsföretag, mikroföretag och småföretag samt deras befintliga stödtjänster och utbildningserbjudanden ska särskilt uppmärksammas inom detta projekt.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
80500000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
80511000
80521000
80522000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
02/09/2019 00:00
Ingen text
Ingen text
30/09/2019 12:00
03/10/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 168-409973 Meddelande om upphandling 02/09/2019 00:00