Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till utvecklingen av nya metoder och förbättringen av befintliga metoder fö...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
31/05/2014
Sista anbudsdag:
15/07/2014
Status:
Stängd
Information
CLIMA.A.3/SER/2014/0010.
Stöd till utvecklingen av nya metoder och förbättringen av befintliga metoder för mätning, rapportering och verifiering i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och utarbetandet av EU:s andra...
Upphandlingen består av 2 separata delar:1) Stöd till utvecklingen av nya metoder och förbättringen av befintliga metoder för mätning, rapportering och verifiering i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).2) Utarbetande av EU:s andra tvåårsrapport.Delarna ska beaktas var för sig under utvärderingsetappen och även genom hela genomförandeetappen. En anbudsgivare kan ansöka för 1 del eller båda delarna.Mål för del 1 ”Stöd till utvecklingen av nya metoder och förbättringen av befintliga metoder för mätning, rapportering och verifiering i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)”:1) Att tillhandahålla nödvändig teknisk rådgivning och expertis till kommissionens avdelningar för att göra det möjligt för dessa att lämna betydelsefulla bidrag till förfarandet för utarbetandet av nya eller förbättrade metoder och riktlinjer för mätning, rapportering och verifiering (MRV) avseende den information som lämnats in av parterna till UNFCCC samt betydelsefulla bidrag inom området MRV till förfarandet för utarbetandet av ett protokoll, ett annat rättsligt instrument eller ett överenskommet resultat som äger laga kraft i enlighet med konventionen som gäller för alla parter.Mål för del 2 ”Utarbetande av EU:s andra tvåårsrapport”:1) Att tillhandahålla rådgivning avseende utarbetandet av den andra tvåårsrapporten på Europeiska unionens vägnar, inbegripet ett utkast till den andra tvåårsrapporten i form av utkast i ordningen nollte/första/andra och tredje.2) Att tillhandahålla bakgrundsmaterial avseende metoder för insamling av information och data som behövs för utarbetandet av den andra tvåårsrapporten.3) Att tillhandahålla styrkande handlingar som skulle kunna användas under granskningsprocessen för den andra tvåårsrapporten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
31/05/2014 00:00
Ingen text
15/07/2014 16:00
29/07/2014 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Stöd till utvecklingen av nya metoder och förbättringen av befintliga metoder för mätning, rapportering och verifiering i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) Tillhandahållande av nödvändig teknisk rådgivning och expertis till kommissionens avdelningar för att göra det möjligt för dessa att lämna betydelsefulla bidrag till förfarandet för utarbetandet av nya eller förbättrade metoder och riktlinjer för mätning, rapportering och verifiering (MRV) avseende den information som lämnats in av parterna till UNFCCC samt betydelsefulla bidrag inom området mätning, rapportering och verifiering (MRV) till förfarandet för utarbetandet av ett protokoll, ett annat rättsligt instrument eller ett överenskommet resultat som äger laga kraft i enlighet med konventionen som gäller för alla parter.
Del 2 Utarbetande av EU:s andra tvåårsrapport 1) Tillhandahållande av rådgivning avseende utarbetandet av den andra tvåårsrapporten på Europeiska unionens vägnar, inbegripet ett utkast till den andra tvåårsrapporten i form av utkast i ordningen nollte/första/andra och tredje.2) Tillhandahållande av bakgrundsmaterial avseende metoder för insamling av information och data som behövs för utarbetandet av den andra tvåårsrapporten.3) Tillhandahållande av styrkande handlingar som skulle kunna användas under granskningsprocessen för den andra tvåårsrapporten.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2014/S 104-181751 Meddelande om upphandling 31/05/2014 00:00