Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Minskning av koldioxidutsläpp för sjöfart: Teknisk studie avseende framtiden för...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publiceringsdatum i TED:
14/08/2019
Sista anbudsdag:
04/10/2019
Status:
Stängd
Information
2019-539 V1.1
Minskning av koldioxidutsläpp för sjöfart: Teknisk studie avseende framtiden för energieffektivitetsindexet för fartyg
Energieffektivitetsindex (Energy Efficiency Design Index – EEDI) är en av de viktigaste kortsiktiga åtgärderna för att uppnå målsättningarna i IMO:s strategi för växthusgaser. Det står högt upp på såväl kommissionens som EU-medlemsstaternas dagordning — i sitt tidigare inlägg i frågan på internationell nivå argumenterade kommissionen för en ambitiös 4:e etapp av EEDI som bör ha som mål att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser för alla nya fartyg som kommer ut på marknaden från och med 2030. EEDI har också säkerhetsrelaterade aspekter och är därför nära sammankopplad med GD MOVE:s prioriteringar. För att påskynda framtagningen av konkreta åtgärder för minskning av växthusgasutsläpp beslutade kommittén för skydd av den marina miljön (Maritime Environment Protection Committee) vid sitt 74:e sammanträde att utveckla det tekniska arbetet, vilket kräver en djupgående analys och granskning av ramverket för EEDI eftersom marginalerna för att förbättra energieffektiviteten successivt minskar. Detta kommer i sin tur att kräva ett förnyat analytiskt arbete avseende de flesta fartygskategorierna.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79411000
BE100
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/08/2019 00:00
04/10/2019 23:59
11/10/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 172-418776
Rättelse
06/09/2019 00:00
2019/S 156-384137
Meddelande om upphandling
14/08/2019 00:00