Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till Europeiska kommissionen vid bedömning av nya deltagare, ansökningar om...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
04/06/2014
Sista anbudsdag:
16/07/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
CLIMA.B.2/SER/2014/0013.
Stöd till Europeiska kommissionen vid bedömning av nya deltagare, ansökningar om betydande kapacitetsförändringar och nedläggning
Genom direktivet om utsläppshandelssystem och de harmoniserade tilldelningsreglerna fastställs regler för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013–2020 till stationära anläggningar i samtliga EU-medlemsstater.Kostnadsfria utsläppsrätter för den tredje handelsperioden 2013–2020 kan även tilldelas nya anläggningar eller anläggningar som genomgått en betydande kapacitetsökning. För att kunna tilldelas respektive mängd gratis utsläppsrätter ska verksamhetsutövare för sådana anläggningar lämna in ansökningar som innefattar oberoende verifierad data till de nationella behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna ska fastställa den preliminära mängden utsläppsrätter och meddela kommissionen om ansökan och respektive mängd.I analogi med detta ska verksamhetsutövare under den tredje handelsperioden också informera de nationella behöriga myndigheterna om alla förändringar i deras verksamhet som kan komma att ha en inverkan på anläggningens tilldelning, såsom betydande kapacitetsreducering och (partiellt) avslutande av verksamhet vid en anläggning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
04/06/2014 00:00
Ingen text
16/07/2014 16:00
29/07/2014 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2014/S 106-185764 Meddelande om upphandling 04/06/2014 00:00