Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av underhållstjänster
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
31/10/2019
Sista anbudsdag:
20/12/2019
Status:
Stängd
Information
AO/001/19
Tillhandahållande av underhållstjänster
Syftet med den här offentliga anbudsförfarandet är att fastställa de tjänster som entreprenören ska tillhandahålla med avseende på underhållsarbetet i myndighetens byggnader och de byggnader som myndigheten hyr.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
45259000
ES521
Villkor för deltagande
– Aktuellt registreringsbevis i ett yrkes- eller handelsregister.– Särskilt godkännande som gör det möjligt för ekonomiska aktörer att utföra kontrakt av detta slag i det land där de är etablerade. Den ekonomiska aktören som blir tilldelad kontraktet ska, innan kontraktet undertecknas av den upphandlande myndigheten, tillhandahålla bevis på registrering i registret över klassificerade entreprenörer och företag (se länk) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/.– Om anbudsgivaren förlitar sig på kapaciteten hos andra enheter krävs en skriftlig försäkran från dessa enheter där de intygar att de kommer att tillhandahålla anbudsgivaren de resurser som behövs för genomförandet av kontraktet.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
31/10/2019 00:00
20/12/2019 13:00
07/01/2020 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 211-514669
Meddelande om upphandling
31/10/2019 00:00