Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tillfällig personal till Frontex
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
14/08/2019
Sista anbudsdag:
09/09/2019
Status:
Stängd
Information
Frontex/OP/447/2019/KM/Relaunch
Tillhandahållande av tillfällig personal till Frontex
Det övergripande syftet med kontraktet är att vid läglig tidpunkt tillhandahålla Frontex tillfällig personal i enlighet med de jobbprofiler som efterfrågas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79620000
PL
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis på att denne är behörig att utföra kontraktet enligt nationell lagstiftning genom tillhandahållande av bevis för att anbudsgivaren redan är etablerad som en erkänd juridisk enhet och är inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/08/2019 00:00
09/09/2019 12:00
10/09/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 156-384115
Meddelande om upphandling
14/08/2019 00:00