Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
AO 10605 ”Teknisk konsolidering av Europeiska unionens rättsakter och dess konse...
Upphandlande myndighet:
Publications Office of the European Union (OP)
Publiceringsdatum i TED:
06/08/2014
Sista anbudsdag:
01/10/2014
Status:
Stängd
Information
AO 10605.
AO 10605 ”Teknisk konsolidering av Europeiska unionens rättsakter och dess konsekvenskontroll”
Syftet med anbudsinfordran är att välja ut ekonomiska aktörer för tillhandahållande av tjänsterna med anknytning till den tekniska konsolideringen av Europeiska unionens rättsakter och dess konsekvenskontroll.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
06/08/2014 00:00
24/09/2014 23:59
01/10/2014 23:59
08/10/2014 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Teknisk konsolidering av Europeiska unionens rättsakter
Teknisk konsolidering av Europeiska unionens rättsakter, vilket består i att införliva alla ändringar (från ändringsakter, rättelser etc.) som en grundläggande rättsakt har genomgått i själva texten, men utan att ändra innebörden på något sätt.
Del 2
Konsekvenskontroll av konsoliderade texter i Europeiska unionens rättsakter
Konsekvenskontroll av konsoliderade texter i Europeiska unionens rättsakter, vilket består i att kontrollera huruvida den konsoliderade versionen av en given rättsakt innehåller alla de ändringar som rättsakten har genomgått.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 149-267130
Meddelande om upphandling
06/08/2014 00:00