Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av konsultt...
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
20/08/2019
Sista anbudsdag:
27/09/2019
Status:
Stängd
Information
Frontex/OP/561/2019/MS
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av konsulttjänster
Syftet med det multipla ramavtalet är tillhandahållande av konsulttjänster för följande delar:Del 1: Konsulttjänster för projektledning.Del 2: Konsulttjänster för integrerat logistiskt stöd.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
79411000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/08/2019 00:00
27/09/2019 11:00
02/10/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Konsulttjänster för projektledning
Del 1: Konsulttjänster för projektledning.Tjänsterna som ska tillhandahållas kommer att inbegripa, men inte nödvändigtvis begränsas till, följande:– inleda projekt och fastställa projektens mål, koncept och utformning (t.ex. luftfartyg, fartyg, färjor, fjärrstyrda luftburna system, aerostatiska system för luftövervakning, system för luftövervakning, mobila övervakningssystem, fordon för migrationskontroll, biometriska system, ljussystem, containrar, vapen, uniformer etc.)– stötta Frontex i förståelsen av marknadens villkor och den praktiska genomförbarheten av dess framtida åtaganden i syfte att minska risker och säkerställa kostnadseffektivitet– utforma, underhålla och hantera projektplaner och annan dokumentation som är nödvändig för implementering av projekten (t.ex. uppdelning av arbetsuppgifter, utgifter, resurshantering, möten, scheman, budgetplaner etc.)– övervaka projektmålen avseende tidsfrist, kostnader och kvalitet– stötta utformningen av ett adekvat rapporteringssystem (mallar, dokument och olika rapporter)– stötta presentationen, implementeringen och underhållet av förändringshanteringsprocessen– stötta presentationen, implementeringen och underhållet av kvalitetshanteringsprocessen– stötta presentationen, implementeringen och underhållet av konfigurationshanteringsprocessen– stötta koordineringen av specifika projektrelaterade arbetslag– bidra till att utforma ett budgetutkast med hänsyn till livscykelkostnader.
Del 2
Konsulttjänster för integrerat logistiskt stöd
Del 2: Konsulttjänster för integrerat logistiskt stöd:Konsulttjänsterna ska inbegripa, men inte nödvändigtvis begränsas till, följande:– analyser om logistiskt stöd– livscykelkostnader– logistikhantering och utformning av modeller– teknisk logistikhantering– tekniska support- och underhållstjänster– planering av akuta utryckningar– stöd till bedömning av logistiska risker– rapportering i form av regelbundna uppdateringar till och konsulteringar med Frontex.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 159-391876
Meddelande om upphandling
20/08/2019 00:00