Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Främjande av effekten av förkommersiell upphandling och offentlig upphandling i ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
20/06/2014
Sista anbudsdag:
30/09/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2014/0018.
Främjande av effekten av förkommersiell upphandling och offentlig upphandling i Europa för upphandlare av IKT-lösningar – SMART 2014/0018
Kontraktet avser följande:— Att knyta kontakter med viktiga offentliga upphandlare för IKT-baserade lösningar över hela Europa inom olika sektorer av offentligt intresse, identifiera upphandlare som kan upphandla innovativa IKT-baserade lösningar och väcka deras intresse för att genomföra en förkommersiell upphandling eller en offentlig upphandling och för att delta i specifika evenemang om förkommersiell upphandling och offentlig upphandling.— Att inleda dialog med upphandlare för att övertyga dem om fördelarna med förkommersiell upphandling och offentlig upphandling, i synnerhet genom att utarbeta en uppsättning verktyg och hjälpa dem att delta i förkommersiell upphandling och offentlig upphandling vad gäller att utforma och genomföra de relevanta upphandlingsförfarandena avseende innovation.— Att anordna 1 större EU-omfattande evenemang per år – 3 sammanlagt – (riktat till beslutsfattare, upphandlare, företag som är verksamma inom upphandlingsrätt) för att öka medvetenheten om viktiga initiativ inom förkommersiell upphandling och offentlig upphandling över hela Europa och organisera nätverksbyggande bland intressenter för att diskutera nya idéer och initiativ för EU-omfattande samarbete om förkommersiell upphandling och offentlig upphandling.— Att anordna 9 evenemang över hela Europa särskilt riktade till upphandlare för att sprida strategier för god praxis och öka kunskapen om effekten i syfte att uppmuntra en mer utbredd användning av förkommersiell upphandling och offentlig upphandling över hela Europa.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
20/06/2014 00:00
Ingen text
30/09/2014 16:00
06/10/2014 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 124-220044
Rättelse
02/07/2014 00:00
2014/S 117-205792
Meddelande om upphandling
20/06/2014 00:00