Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ansvarsförsäkring för Europeiska unionens institutioners, organs och byråers ver...
Upphandlande myndighet:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Publiceringsdatum i TED:
03/09/2019
Sista anbudsdag:
03/10/2019
Status:
Stängd
Information
PMO/PO/2019/033
Ansvarsförsäkring för Europeiska unionens institutioners, organs och byråers verksamhet
Syftet med ansvarsförsäkringen från tredje part är att garantera de ekonomiska konsekvenserna för det utomkontraktuella ansvar som de försäkrade kan ådra sig för skador orsakade under deras verksamhet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Lägsta pris
BE / LU / IT
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i punkt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
03/09/2019 00:00
03/10/2019 14:30
04/10/2019 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 169-412101
Meddelande om upphandling
03/09/2019 00:00