Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal avseende tjänster för efterlevnad och företagsbesiktning
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
18/09/2019
Sista anbudsdag:
30/10/2019
Status:
Stängd
Information
CFT-1571
Ramavtal avseende tjänster för efterlevnad och företagsbesiktning
Ramavtal avseende tjänster för efterlevnad och företagsbesiktning i 4 delar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
79000000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/09/2019 00:00
07/10/2019 23:59
22/10/2019 23:59
30/10/2019 15:00
30/10/2019 16:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Tjänster avseende efterlevnad (företagsbesiktning avseende integritet/skatter och övrig efterlevnad) Den här delen fokuserar på företagsbesiktning, efterlevnad avseende skatter, riskhantering, efterlevnadspolicyer och -rutiner samt allmän efterlevnad enligt beskrivning i bilaga A – tekniska specifikationer.
Del 2 Efterlevnad avseende etik och integritet Den här delen består av tjänster relaterade till identifiering av missförhållanden och möjliga brott mot EIB:s uppförandekod enligt beskrivning i bilaga A – tekniska specifikationer.
Del 3 Tjänster för att öka medvetenheten om etik och integritet Den här delen består av tjänster relaterade till tillhandahållande av utbildning för anställda (och annan personal) samt medlemmar i styrande organ avseende integritet och etik enligt beskrivning i bilaga A – tekniska specifikationer.
Del 4 Specialområde sanktioner Den här delen består av tjänster som ska hjälpa EIB att följa sanktioner som gäller dess verksamhet enligt beskrivning i bilaga A – tekniska specifikationer.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 180-437488 Meddelande om upphandling 18/09/2019 00:00