Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal gällande tillhandahållande av tjänster för anordnande av evenemang vid ...
Upphandlande myndighet:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Publiceringsdatum i TED:
02/09/2019
Sista anbudsdag:
11/10/2019
Status:
Stängd
Information
EIGE/2019/OPER/12
Ramavtal gällande tillhandahållande av tjänster för anordnande av evenemang vid Europeiska jämställdhetsinstitutet
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) inleder denna anbudsinfordran i syfte att teckna ett ramavtal för tjänster gällande tillhandahållandet av professionella tjänster för anordnande av evenemang för EIGE (såsom arbetsgruppsmöten/-workshoppar för experter, styrelsemöten, forummöten för experter, möten med journalister, presskonferenser, konferenser, besök i EU:s medlemsstater, informationsdagar/öppet hus, informationsbesök, teambuilding-aktiviteter, etc.).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79952000
LT0
Villkor för deltagande
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
02/09/2019 00:00
11/10/2019 12:00
14/10/2019 09:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 168-409950
Meddelande om upphandling
02/09/2019 00:00