Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster för enheten för politiskt stöd (Policy Support Facility – ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publiceringsdatum i TED:
27/01/2020
Sista anbudsdag:
05/03/2020
Status:
Stängd
Information
RTD/2019/OP/014
Ramavtal för tjänster för enheten för politiskt stöd (Policy Support Facility – PSF)
Tjänsterna som denna anbudsinfordran avser gäller praktisk support till medlemsstater och associerade länder till Horisont 2020 (H2020) för att bistå dem i att reformera sina system för forskning och innovation (R&I-system) i syfte att förstärka kvalitet, effektivitet och effekt och/eller frigöra R&I-potentialen för systematiska förändringar mot hållbarhet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73200000
BE
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
27/01/2020 00:00
05/03/2020 15:00
09/03/2020 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 018-038341 Meddelande om upphandling 27/01/2020 00:00