Uppgifter om anbudsinfordringar

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Rubrik:
Ramavtal för utbildnings- och utvecklingstjänster för personalen vid Europeiska ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publiceringsdatum i TED:
06/11/2019
Sista anbudsdag:
23/12/2019
Status:
Stängd
Information
HR/R1/PO/2019/024
Ramavtal för utbildnings- och utvecklingstjänster för personalen vid Europeiska unionens institutioner, organ och byråer.
Syftet med denna anbudsinfordran är att förse Europeiska kommissionen och Europeiska unionens andra institutioner, organ och byråer med ramavtal som omfattar utbildnings- och utvecklingstjänster för personal enligt tjänsteföreskrifterna samt för extern personal, uppdelat i 5 delar.De tillhandahållna tjänsterna ska som minst innefatta följande:– utveckling och genomförande av fysiska kurser och evenemang för grupper– utveckling av andra utbildningsaktiviteter/format– handledning av grupper inom andra utbildningsaktiviteter och styrning av gemenskaper för praxis– tillhandahållande av stöd på individ- och gruppbasis, handledning och coachning– utarbetande av utbildningsmaterial– urval/upprättande av befintliga utbildningsresurser– tillhandahållande av konsulttjänster inom området utbildning och utveckling.Tjänsterna beskrivs med ingående i upphandlingsdokumenten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Utbildnings- och utvecklingstjänster inom områdena internationella frågor, EU-förvaltning, juridik, politik och strategiuppbyggnad
För mer information, se upphandlingsdokumenten på internetadressen i punkt I.3).
Del 2
Del 2: Utbildnings- och utvecklingstjänster inom området personalresurser
För mer information, se upphandlingsdokumenten på internetadressen i punkt I.3).
Del 3
Utbildnings- och utvecklingstjänster inom området förhandling på europeisk och internationell nivå, inklusive interna, interinstitutionella och interkulturella förhandlingar
För mer information, se upphandlingsdokumenten på internetadressen i punkt I.3).
Del 4
Utbildnings- och utvecklingstjänster inom området professionell kommunikation
För mer information, se upphandlingsdokumenten på internetadressen i punkt I.3).
Del 5
Utbildnings- och utvecklingstjänster inom området ekonomi, finans, revision och intern kontroll
Se upphandlingsdokumenten för mer information. Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 219-536644
Rättelse
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Meddelande om upphandling
06/11/2019 00:00