Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Byggnadsarbeten för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
14/10/2019
Sista anbudsdag:
27/11/2019
Status:
Stängd
Information
AO/004/19
Byggnadsarbeten för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
EUIPO avser tilldela kontrakt för utförande av byggnadsarbeten vid EUIPO i två delar.Del 1: Nybyggnationer eller renoveringsarbeten. Förfarandet för förnyad anbudsinfordran kommer att tillämpas vid tilldelningen av specifika kontrakt för utförandet av byggnationsarbeten vars värde överstiger 60 000 EUR och understiger eller motsvarar 750 000 EUR (utförandebudget för kontrakt).Del 2: Mindre arbeten och operativa ändringar. Ett förfarande i kaskadform kommer att tillämpas för utförandet av mindre arbeten vars värde understiger eller motsvarar 60 000 EUR (utförandebudget för kontrakt) samt för utförandet av operativa ändringar i någon av huvudkontorets byggnader eller områden.
Bygg- och anläggningskontrakt
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
45200000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Nybyggnationer eller renoveringsarbeten Omfattningen av de tjänster som ingår i ”Del 1: Nybyggnationer eller renoveringsarbeten” är:1) det huvudsakliga utförandet av nybyggnationer och/eller renoveringsarbeten vars projektbudget överstiger 60 000 EUR och understiger eller motsvarar 750 000 EUR (utförandebudget för kontrakt); från den tekniska dokumentationen av utförandet inklusive leveransen och installationen av utrustning och allt material, tester och prover, arbets- samt konstruktionsmetoder, med garanti att tidsfrister, kostnader och kvalitet som fastställts i projektdokumentationen och/eller den tekniska dokumentationen respekteras2) idrifttagning av de lokaler som omfattas av respektive utfört arbete eller installation3) städning efter utfört arbete4) leverans av ”as-built”-dokumentation för utförandet av arbetet eller installationen5) korrigerande underhåll av installationer under aktuell garantiperiod. Förebyggande underhåll kommer att tilldelas det underhållsföretag som anlitas av EUIPO, vilket framgår av kontraktet6) alla tekniska, administrativa och organisatoriska verksamheter samt inspektionsverksamheter som krävs för att säkerställa den erfordrade kvaliteten på byggnadsarbetena, utförda installationer samt operativa ändringar.
Del 2 Mindre arbeten och operativa ändringar Syftet för arbetena inom ramen för denna del klassificeras enligt följande:Nybyggnationer: nybyggnationer omfattar alla arbeten med ny infrastruktur, nya lokaler eller byggnader inom en byggnad eller ett område tillhörande EUIPO i Spanien eller utomlands, nuvarande eller kommande.Renoveringsarbeten: renoveringsarbeten omfattar alla utbyggnader, förbättringar, moderniseringar, anpassningar, justeringar eller förstärkningar av någon egendom tillhörande EUIPO, inklusive upprustningsarbeten som inbegriper uppförande av nya lokaler eller modernisering av befintliga lokaler inom byggnader eller områden tillhörande EUIPO i Spanien eller utomlands, nuvarande eller kommande.Arbeten med operativa ändringar: syftet för de operativa ändringar är att agera omedelbart eller på kort sikt för att åtgärda händelser som inte förutspåtts eller kan avhjälpas av myndigheten, eller för att uppfylla brådskande behov som annars kan utgöra hinder för myndighetens verksamhet. Förutom de typer av arbeten som beskrivs ovan omfattar tjänsterna:1) krav på ett lägsta antal mänskliga och materiella resurser som ska finnas tillgängliga för att arbetena ska kunna utföras på ett stabilt sätt. Därför ställs krav på ett tillgängligt arbetsteam med kontinuerlig närvaro vid EUIPO och en snabbinsatsstyrka som ska vara tillgänglig inom 24 timmar2) idrifttagning av de lokaler som omfattas av respektive utfört arbete eller installation3) städning efter utfört arbete4) leverans av ”as-built”-dokumentation för utförandet av de mindre arbetena5) korrigerande underhåll av installationer under aktuell garantiperiod. Förebyggande underhåll kommer att tilldelas det underhållsföretag som anlitas av EUIPO, vilket framgår av kontraktet6) alla tekniska, administrativa och organisatoriska verksamheter samt inspektionsverksamheter som krävs för att säkerställa den erfordrade kvaliteten på byggnadsarbetena, utförda installationer samt operativa ändringar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 198-480111 Meddelande om upphandling 14/10/2019 00:00